2004-1

Volgende

Inhoudsopgave Lampe Belicht 2004, nummer 1

Hoe we de wijzigingen in het bestuur hebben vormgegeven.
Libertine Lampe (IX.98) stelt zich voor als nieuw bestuurslid.
Uit de memoires: “Omzien in begrip” van Ernst Lampe (VII.93), 1919 - 2000.
Als je geld ontvangt van anderen mag je daar best verantwoording over afleggen.
Hoe zat het ook al weer met de mutatiebladen en donateurs?
Back to their roots again, weer op familie excursie naar Mettingen?
Hoe vat je honderden jaren textieleconomie en -technologie kort samen. Hein van Glabbeek doet een goeie poging.
Project Hermann en project Berend. Twee projecten die beogen één Duitse tak en één Nederlandse tak in de stamboom verder uit te diepen.
Hoe de firma B. Henr. Lampe te Sneek tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef draaien.
Wie kent de melodie van het Mettinger Heimatlied?