Het versturen van mutatiebladen voor het Registratieboek

Lampe Belicht, jaargang 2004, nummer 1

200401 mutatiebladen.pngOmdat er in het najaar 2003 géén Lampe Belicht is verstuurd hebben de boekbezitters ook geen jaarlijkse set mutatiebladen ontvangen; dit omdat wij anders extra portokosten zouden moeten uitgeven!

Vandaar dat u nú de betreffende set ontvangt. Als u de aanwijzingen die bij de set zitten opvolgt dan moet het niet zo moeilijk zijn om uw boek weer up-to-date te maken.

Mocht u er toch nog vragen over hebben, mail of bel dan even.

Kostenbesparing

Zoals wij u al een aantal keren hebben laten weten, moesten wij 1,5 jaar geleden besluiten om géén mutatiebladen voor het Registratieboek, plus twee keer per jaar een Lampe Belicht, meer te sturen aan mensen die géén jaarlijkse donatie, van minimaal € 10,00, overmaken. Dit in verband met de hoge porto- en drukkosten die aan deze verzendingen verbonden zijn.

Er zullen nu misschien dus mensen zijn die zich afvragen waarom zij niets meer ontvangen van de Stichting; helaas is dit dan het antwoord.

Mary VIII.70