Financieel overzicht 2003

Lampe Belicht, jaargang 2004, nummer 1

(in euro's) Inkomsten Uitgaven
     
Saldo 01-01-2003: 466,97    
     
Donaties 2.765,04  
Lidmaatschappen / Abonnementen   58,33
Administratiekosten   86,61
Lampe Belicht   251,28
Registratieboek 95,00 87,59
Rente 3,62  
Bankkosten   29,29
Reünie 17/05 1.253,00 1.572,32
Diversen   11,00
  -------------- --------------
Totaal 4.116,66 2.096,42
     
Exploitatie resultaat   2.020,24

Doordat wij in 2003 in het najaar géén Lampe Belicht hebben kunnen uitgeven en daardoor ook geen wisselpagina’s voor het Registratieboek hebben verstuurd, is het exploitatieresultaat wat hoger uitgevallen dan gepland.  Wij hebben nu wel een kleine reserve voor onverwachte tegenvallers.

De jaarlijkse donatieronde

Het is alweer 2 jaar geleden dat wij de acceptgiro’s om kostentechnische redenen hebben afgeschaft en u gevraagd hebben uw eigen bankgiro te gebruiken om zelf een bedrag aan ons over te maken.

 Gelukkig hebben velen van u daar kennelijk niet al te veel moeite mee gehad want ons donateursbestand is aardig op peil gebleven. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat u ook dit jaar weer, middels uw eigen bankgiro, uw vrijwillige donatie aan ons zult overmaken.

Het “geheugensteuntje” hebben wij nog maar even in ere gehouden!