Voorouders

Volgende

Gemeente_Recke.gifDe oudste stamvader van de Lampe's, waaruit zich de familie Lampe tot op de dag van vandaag volgens aktes en zonder onderbrekingen laat nawijzen, is de op 2 december 1691 in het kerspel (kerkdorp) Recke geboren Jacobus Lampe, die circa 1717 naar Mettingen verhuisd en aldaar op 29 januari 1717 getrouwd is met Catharina Crusemeijer.

In de aantekeningen in het katholieke kerkregister van Mettingen staat achter de naam van de bruidegom, Jacobus Lampe, vermeld: "Reccencensis", dus uit het kerspel Recke stammende. In het huwelijksregister van de protestantse gemeente staat, als aangemeld voor een huwelijk op 29 januari 1717, achter de naam van de Gemeente_Mettingen.gifbruidegom: "uit het kerspel Recke stammende, vrij geboren", en naast de naam van de bruid, Catharina Crusemeijer staat: "door Baron von der Horst vrij gelaten". Bruidegom en bruid waren dus niet "onderhorig" maar "vrij".

De onderzoekingen in het kerspel Recke hebben aangetoond dat de familie Lampe in dit kerspel (en wel in het buurtschap Steinbeck) thuishoorde. De oude Lampe-boerderij " of "Sternhof" bestaat vandaag de dag nog steeds en is in 1908 in handen gekomen van een zekere Hermann Berghaus wiens moeder Luise, geboren Lampe, erfdochter van de hoeve was. Een dochter van deze Berghaus heeft met haar echtgenoot deze hoeve weer in de oude staat teruggebracht. Zij zijn er sinds 1996 weer gaan wonen.

Het huidige mooie boerenhuis werd in het jaar 1756 door een zekere Jacobus Lampe opnieuw gebouwd en kreeg in de volksmond de naam "Der Sternhof' op grond van het feit, dat in die tijd in het houtwerk van de stijlen van de poort, grote sterren waren gesneden.

Als oudste eigenaar van de Lampe-boerderij in Steinbeck wordt in 1611 Lambertus Lampe genoemd, die ongeveer in 1585/1590 geboren zou kunnen zijn - echter vóór het begin van de kerkregisters - en dus vóór 1609 gedoopt moet zijn geweest. Hij trouwde in 1611 met Alecke Schutmann (Schürmann) hetgeen wij op grond van de namen der peetouders menen te mogen aannemen.

Zij zouden de volgende kinderen gehad hebben:

 • Gerhardus Lampe, geboren ca. 1611
 • Lambertus Lampe, geboren ca. 1613
 • Ursula Lampe, geboren ca. 1615
 • Jacobus Lampe, geboren ca. 1618
 • Helena Lampe, geboren ca. 1620
 • Johann Lampe, geboren ca. 1623


logo_gemeente_recke.pngDe kerkregisters van de katholieke kerk in Recke beginnen in 1609 en gaan, met veel onderbrekingen, door tot aan 1618 en sommige zelfs tot 1639. Daarna heeft deze gemeente tot 1732 geen kerkregisters meer bijgehouden. 

De registers van de protestantse gemeente, waarin ook alle doop-, huwelijks- en overlijdensdata van de katholieke bevolking van Recke vermeld staan beginnen pas in 1685. Ander oorkondemateriaal uit staatsarchieven, grondboeken, kadasters etc., die voor ons voor het vaststellen van nakomelingen nuttig zou kunnen zijn, zijn ons niet bekend. We zijn dus uitsluitend en alleen op de kerkregisters aangewezen, waarin het gat van 1618 (1639) tot 1685 - bijna twee generaties beslaand - voor ons de overbrugging van de samenhang onmogelijk maakt.

logo_gemeente_mettingen.pngVan de zonen van Lambertus Lampe verspreidde zich in het kerspel Recke een groot aantal nazaten gedurende het tijdsbestek van de ontbrekende kerkregisters, dus tussen 1618 (1639) en 1685 twee generaties. Nader onderzoek met behulp van kopieën van microfiches van de Evangelische kerkboeken van Recke 1685-1772 en van de Evangelische kerkboeken van Mettingen 1679-1777, heeft toch weer een aantal gegevens opgeleverd die een aanvulling zijn op het Registratieboek zoals dat in eerste instantie in 1993 is uitgegeven.

Ons Registratieboek begint met Generatie I wat de generatie is waarin onze stamvader Jacobus (1.8) geboren is. De ons inmiddels bekende gegevens van de ouders van Jacobus en de gegevens daarvóór hebben wij opgenomen op deze pagina.

De vader van Jacobus is vermoedelijk geboren rond 1600, mogelijk te Recke. Uit één of meer huwelijken zijn 10 kinderen geboren. Al deze kinderen zijn bij ons bekend, als volgt:

 • 1.a Aleid Lampe
 • 1.b Lambert Lampe.

Hij heeft 4 zonen en 3 dochters. Van deze zonen heeft alleen zoon Lambert weer kinderen (1 zoon en 4 dochters). Van deze kinderen zijn geen verdere gegevens bekend.

 • 1.c Jacob Lampe

Hij heeft 1 zoon en 1 dochter. De zoon (Jacob) heeft 3 zoons en 2 dochters. Eén van deze zoons (Jacob) heeft 2 zoons en 2 dochters. Van deze kinderen zijn geen verdere gegevens bekend.

 • 1.d Gerdt Lampe

Hij is tweemaal getrouwd en heeft 9 zonen, 6 dochters en 1 kind waarvan het geslacht onbekend is. 
Zoon Lambert heeft 3 zonen en 4 dochters. Van deze kinderen zijn geen verdere gegevens bekend.
Zoon Herm heeft 5 zonen. Van deze kinderen zijn geen verdere gegevens bekend. 
Zoon Jacobus heeft 4 zonen en 3 dochters. Deze Jacobus is onze stamvader en zijn nazaten gaan door tot en met heden. 
Zoon Gerd heeft 1 zoon en 1 dochter. Van deze kinderen zijn geen verdere gegevens bekend.
Zoon Johannes/Jan heeft 1 zoon en 6 dochters. De zoon Johann Gerhard heeft 3 dochters. Van dochter Maria Anna is bekend dat zij 3 kinderen heeft gehad met de achternaam Tallemeijer.

 • 1.e Lucas Lampe

Hij heeft 1 zoon en 3 dochters. 
Zijn zoon Jacob heeft 1 zoon. Van deze kinderen zijn geen verdere gegevens bekend.

 • 1.f Aleyd Lampe
 • 1.g Jan Berend Lampe
 • 1.h Jacob Lampe

Hij heeft 1 dochter (pagina 3 Registratieboek) Van deze dochter zijn geen verdere gegevens bekend.

 • 1.i Hendrick Lampe

Hij heeft 1 zoon en 1 dochter. Van deze kinderen zijn geen verdere gegevens bekend.

 • 1.j Gerd Berend Lampe

 

Natuurlijk blijft het interessant om (ooit) een keer uit te vinden van welke zoon van de eerder genoemde Lambertus Lampe, geboren ca.1585/1590, onze stamvader afstamt. Wij hebben op dit moment echter géén idee welke bron wij daarvoor zouden kunnen aanboren. 

Nog even een interessant detail. Wat wij weten is dat rond 1685 Jacob Lampe, die met Aalheit Lanwerts trouwde op 29 juni 1704, de eigenaar van de Lampe-hoeve in Steinbeck was en wiens nazaten als de eigenaren van "Der Sternhof' te beschouwen zijn. Helaas zijn bij ons van zijn nazaten geen verdere gegevens meer bekend.