Registratieboek

Vorige

De Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen heeft jarenlang een losbladig registratieboek uitgegeven. Dit registratieboek is bijgewerkt tot 2005 en bevat de genealogische gegevens van (bijna) alle Lampe's die afstammen van Jacobus Lampe, geboren 2-12-1691 en overleden op 29-8-1735 in Mettingen.

De laatste versie van het losbladige registratieboek in 2005 bevat de gegevens van:

  • 706 geboren Lampe's,
  • 371 Lampe moeder kinderen,
  • 575 ingehuwden/partners.

Dit registratieboek is te koop bij de Stichting, voorzover de beperkte voorraad nog strekt.  De prijs van het boek bedraagt € 45 inclusief verzendkosten. Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen wordt het boek naar u toegestuurd.

Het registratieboek bevat niet alleen de genealogie en andere gegevens vanaf Jacobus Lampe tot heden maar ook namenlijsten van:

  • alle geboren Lampe's gesorteerd op geregistreerde voornaam,
  • alle geboren Lampe's gesorteerd op roepnaam,
  • alle Lampe moeder kinderen gesorteerd op achternaam,
  • alle ingehuwden/partners van een geboren Lampe,
  • alle ingehuwden/partners van Lampe moeder kinderen gesorteerd op achternaam.

Gezien de enorme hoeveelheid werk die deze papieren uitgave met zich meebracht en de daarmee samenhangende aanzienlijke kosten, heeft het bestuur besloten om dit te vertalen naar een meer efficiënte digitale vorm en die via een website toegankelijk te maken voor onze donateurs.

Achtergrond

Registratieboek.jpgIn 1993 werd de eerste versie van de officiële genealogie uitgebracht in de vorm van het losbladige registratieboek. Dit boek heeft als titel Genealogie Familie Lampe van 1691 tot heden.

Het registratieboek is het resultaat van jarenlange inspanning. In de dertiger jaren van de 20e eeuw heeft Friederich Georg (Fritz) Lampe (VII.74), geboren op 14-4-1884 in Mettingen en gestorven in Dordtmund op 9-9-1957, - hij was Nederlands consul te Dortmund - een eerste aanzet gegeven. 

Na zijn overlijden in 1957 zijn diverse Nederlandse familieleden doorgegaan met het verzamelen van gegevens.

In 1984 is begonnen met aan alle tot dan toe bekende familieleden een eigen, uniek, generatiegetal toe te kennen. Dat nummer bestaat uit een nummer in Romeinse tekens dat de generatie sinds Jacobus aangeeft en een volgnummer binnen die genearatie in Arabische tekens. 

Voor de genealogie zo belangrijke gegevens werden vastgelegd: de exacte voornamen, roepnaam, data van geboorte, huwelijk en overlijden, beroep, de verbindingen in de stamboom met voorouders en kinderen en zo voort. Gekozen is voor een losbladig systeem om periodiek nieuwe gegevens toe te kunnen voegen waardoor het handboek up-to-date kon blijven. 

De uiteindelijke lay-out is ontworpen door Josephus Hendericus Alexander (Jos) Lampe (VII.91), geboren op 31-3-1918 te Sneek en overleden op 25 april 2003 te Oosthuizen. De opzet van het registratieboek heeft zo'n acht jaar in beslag genomen.

Eind september 1992 nam de Stichting het besluit om alle gegevens, die tot dan toe waren verzameld, in een computer in te voeren. Daardoor kon het registratieboek totstandkomen. Maar ja, het online gaan, daarvoor ontbrak toen nog de technologie. Wel is in die jaren het registratieboek uitgebreid met alle gehuwde Lampe-dochters, hun echtgenoten en hun kinderen.

In december 1992 ontvingen alle bekende familieleden de pagina waarop hun persoonlijke gegevens vermeld staan. De uitgave bevatte toen gegevens van in totaal 1425 personen, zowel de levenden als degenen die we gedenken. 

In 2001 werd een geheel vernieuwde uitgave van het registratieboek gerealiseerd en aan alle abonnees/donateurs verzonden, inclusief de bijlagenpagina's van de meest spraakmakende Lampe's. In deze nieuwe uitgave kon het aantal persoonsgegevens weer met vele honderden worden uitgebreid. 

 

Een online toegankelijke stamboom

Hein van Glabbeek - foto uit 2003 -

In 2006 besloot het bestuur de weg in te slaan naar "het online gaan". Het zou geen eenvoudig karwei worden. Uiteindelijk werd besloten om gebruik te maken van de noeste arbeid van de in september 2012 overleden Hein van Glabbeek, de weduwnaar van Maria Ida (Ria) Lampe (VII.126). Hein bereikte de zeer hoge leeftijd van 96 jaar en 9 maanden.

Hein heeft het gepresteerd om als een ware beroepsgenealoog een aantal aan hem verwante families volledig in kaart te brengen en in de loop van vele jaren een database aan te leggen met maar liefst 7.500 records. Hij heeft uiteraard ons registratieboek mede als input gebruikt. De grote database van Hein is geconverteerd naar voor ons geschikte software en vervolgens zijn wij met vereende krachten bezig om de database te beperken tot de circa 1.500 records van de familie Lampe, een nieuwe website te bouwen en te voorzien van de gewenste content.

Dit project om een goede database te verkrijgen van alle geregistreerde en nog te registreren gegevens van de familie Lampe met een soepele koppeling aan de website is nog niet helemaal klaar en heeft zelfs een aantal jaren stil gelegen. Dat is één van de nadelen van een te klein team.

2020

Anno 2020 hebben we een voorlopige, nog niet complete, versie van de online stamboom online staan.

Door te kiezen voor een open source project, Webtrees, leggen we ons niet vast bij één partij met een commercieel belang met ons werk en onze stamboom.

Daarnaast maken we gebruik van een breed geaccepteerde wijze van het registreren van de data, de GEDCOM standaard. Daardoor hebben we meerdere opties om de stamboomdata zelf te migreren, mocht dat onverhoopt noodzakelijk zijn.

Stamboom Familie Lampe op Webtrees.net

Houd de voortgang van dit project in de gaten via de nieuwspagina.