Genealogie - op zoek naar de 'roots'

Lampe Belicht, jaargang 2004, nummer 1

200401 Speurneus.pngBinnen het bestuur hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de aanpak in de komende jaren van het pure genealogische werk van onze stichting.

In het verleden kwam dat toch te veel op de schouders van éénlingen terecht. Daardoor wordt de voortgang van die werkzaamheden te kwetsbaar. We hebben besloten om te trachten het genealogische werk over zoveel mogelijk familieleden, zowel binnen als buiten het bestuur, te verspreiden. Ook onze ambities moeten we zorgvuldig in de gaten houden.

Projecten

Inmiddels hebben we twee projecten gedefinieerd. 

Het zijn twee projecten die beogen één Duitse tak en één Nederlandse tak in de stamboom van onze familie, waar we weinig recente informatie over hebben, opnieuw in kaart te brengen. Wij willen aanvullende informatie verzamelen over de tak van Johan Hermann (Hermann) Lampe IV.6 en de tak van Bernard Gerhard (Berend) Lampe IV.11. Hermann en Berend waren twee neven en kleinzonen van Jacobus I.8, de naamgever van onze stichting.

Project 1: Hermann

Hermann is voorzover wij weten geen “Hollandgänger” geweest en zijn nazaten zijn dan ook in Duitsland gebleven. In ons registratieboek loopt deze tak door tot generatie VII, maar daarna is het niet meer volledig. De vraag rijst, is deze tak inmiddels uitgestorven? Zo ja, dan willen we dat genealogisch verantwoord vastleggen. Zo nee, hoe komen we aan de benodigde aanvullende informatie?

Ons bestuurslid Petra Rijkers - Lampe IX.50 is bezig geweest te zoeken naar nog in onze administratie aanwezige Duitse adressen, die ons op een spoor zouden kunnen zetten. Tot op heden hebben we nog geen spoor kunnen vinden van eventuele nazaten tot in generatie VIII en verder.

Familieleden die Petra willen helpen met dit project, worden opgeroepen contact met haar op te nemen.

Project 2: Berend

Berend is in 1834 mede-oprichter geweest van Gebr. Lampe in Sneek en is daar werkzaam geweest tot zijn overlijden in 1858 in Sneek. Hij was getrouwd met Maria Anna Antoinette ten Brink, geboren en gestorven in Mettingen. Enige verdere betrokkenheid van nazaten van Berend met de Nederlandse textiel is ons onbekend. In ons registratieboek staat slechts nog vermeld dat de twee broers Jos Lampe VIII.159 en André Lampe VIII.160 in Indonesië zijn geboren en dat zij ieder nog 2 zonen hebben die in Nederland zijn geboren. Adressen en andere gegevens weten we niet.

Ons bestuurslid Leo Lampe zal proberen de informatie van deze tak ‘up-to-date’ te krijgen. Mocht u suggesties hebben, neem contact met hem op!

 

Van de andere 5 takken van onze familie zijn 2 takken uitgestorven (één Duitse en één Nederlandse) en van de overige 3 (Nederlandse) takken hebben we de indruk dat de gegevens in het registratieboek redelijk goed zijn bijgehouden. Dat moet natuurlijk zo blijven.

Wij roepen u hierbij op om ons op de hoogte te houden van de feiten en gebeurtenissen die nodig zijn om onze registratie ‘up-to-date’ te kunnen houden en toe te sturen aan onze nieuwe secretaris. Ga er niet vanuit dat anderen dat wel zullen doen, want onze ervaring is dat het zo niet werkt.

Het bestuur