Samenstelling en (nieuwe) taakstelling bestuur

Lampe Belicht, jaargang 2004, nummer 1

Door de intrede van een nieuw bestuurslid is het bestuur van onze stichting weer compleet.

Libertine van den Berg - Lampe IX.98 is de secretaris van de stichting geworden. Zij is de oudste dochter van vader Bernhard Lampe VIII.25 en moeder Angélique Voss (ook een echte Mettinger familie) en vertegenwoordigt daarmee “de Leeuwarder tak”. Libertine heeft gehoor gegeven aan onze oproep in de vorige Lampe Belicht.

Libertine zal zichzelf in dit blad aan u voorstellen.

Wij hebben haar bereid gevonden om de functie van secretaris op zich te nemen en zal, m.b.t. het contact met onze Duitse familieleden de Duitse vertalingen voor haar rekening nemen. Ook het persoonsarchief zal t.z.t. bij haar een plaatsje vinden.

Helen Lampe VIII.29 blijft onze voorzitter.

Mary Lampe VIII.70 is de penningmeester.
Daarnaast verwerkt zij alle gegevens voor het Registratieboek, houdt het donateursbestand bij en verzorgt de verzending van de jaarlijkse set mutatiebladen.

Leo Bernard Lampe VIII.131 houdt zich binnen het bestuur bezig met de coördinatie van de activiteiten. Inmiddels heeft hij al een proeve van bekwaamheid afgelegd door de reünie naar Mettingen in mei 2003 te organiseren.
Wegens succes gaan wij dat in het najaar van 2004 herhalen, maar daarover elders in dit nummer meer.

Petra Rijkers-Lampe IX.50 houdt  zich bezig met diverse genealogie projecten. Overigens ……….. zij kan daar best wel wat steun bij gebruiken dus, iedere hulp op dit gebied is welkom!

Zo, nu bent u vast weer helemaal op de hoogte.

En dan nog even over Lampe Belicht

Met betrekking tot ons familieblad is afgesproken dat Leo, Mary en Helen vanaf nu de redactie, vormgeving en uitgave hiervan op zich nemen.

Met het niét uitkomen van Lampe Belicht 2003. nr 2 (het najaarsnummer in 2003), beseffen wij heel goed dat wij onze trouwe donateurs hebben teleurgesteld, onze excuses hiervoor.

Onze doelstelling is echter om in 2004 en volgende jaren weer twee nummers te laten verschijnen.

Om het blad actueel te houden vraagt de redactie u om kopij in te leveren. Dat kunt u doen door voor onze genealogie interessante feiten en gebeurtenissen in te leveren, maar het gaat vooral óók om de verhalen die daarbij horen.

Ook u lezer, moet uw best doen om Lampe Belicht leesbaar te houden.

Bijvoorbeeld: stuur uw “ingezonden brief” in, dan openen wij in Lampe Belicht discussies over de door u aangehaalde onderwerpen.
Naast feiten willen wij heel graag ook uw meningen in Lampe Belicht hebben.

Het bestuur