2008-1

Inhoudsopgave Lampe Belicht 2008, nummer 1

De huishoudelijke mededelingen van het bestuur
Een inter­view gehouden met zuster Francesco Lampe, ook bekend als Maria Anna Geertruida (Minka) Lampe (VII.102), ter gelegen­heid van de tentoon­stelling “50 jaar Male ingekaderd” over een halve eeuw kloosterleven.
Waarom trokken er in de tweede helft van de 18e en in de 19e eeuw zoveel kooplieden vanuit Westfalen naar Nederland en met name Friesland? Ik zal trachten die vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden.
Hij over­leed op 30-5-2007 op 71-jarige leeftijd.
Pentekening Lampenhof in Steinbeck-Recke, gemaakt door Joachim Tombrink.
Ook al woont ze in Utrecht, ze komt uit Tilburg.
Van bruikleen en de MMS naar olieverf en Lampe Nederland NV
Op 16 mei 2006 heeft na jaren een weerzien plaatsgevonden tussen een Zuid-Afrikaanse tak van de familie en de in Neder­land gebleven leden van hetzelfde deel van de stamboom.
Als je geld ontvangt van anderen mag je daar best verantwoording over afleggen.