Lampe's in Zuid-Afrika

(door: Wilfried Lampe VIII.52)
Lampe Belicht, jaargang 2008, nummer 1

Graf van Silverius Georg Lampe VI.56

Op 16 mei 2006 heeft na jaren een weerzien plaatsgevonden tussen een Zuid-Afrikaanse tak van de familie en de in Neder­land gebleven leden van hetzelfde deel van de stamboom.

De oorsprong van deze uiteen gewaaierde familie is terug te vinden bij Silverius Georg (Silver) Lampe (VI.56) en Aleida Johanna (Ida) Lampe Mentink. De foto hiernaast toont hun beider graf in Hilversum. Uit dit huwelijk zijn maar liefst 12 kinderen voort­gekomen.

Eén daarvan, Maria Emilie (VII.80), is getrouwd met Bernardus Henricus Jacobus Maria (Ber) Wijtenburg en samen met 6  kinderen zijn ze in 1950 geëmigreerd naar Zuid-Afrika. De angst van Ber om deel te moeten nemen in het leger en te moeten strijden in Korea was een van de redenen om tot dit besluit te komen. Gemak­kelijk zal het niet geweest zijn om met 6 jonge kinderen de grote stap te wagen om uit Nederland weg te gaan. In eerste instantie wat het doel om in Zuid-Afrika sigaren te gaan maken, echter, binnen korte tijd werd besloten dat hier geen droog brood in te verdienen was.

Waar wel een goede boterham aan verdiend kon worden, wat het opzetten van wasserijen, stome­rijen, wasserettes enz. In relatief korte tijd werd een behoorlijke keten van bedrijven opgezet en heeft het gezin Wijtenburg- Lampe een welvarende tijd doorgemaakt. Gedurende deze periode is een aantal van de kinderen, inmiddels waren er nog twee bijgekomen dat het totaal op 8 bracht, ook zelf bezig gegaan met het ontwikkelen van het zakeninstinct. Tot op heden is ook dat een goede zet geweest.

Een aantal jaren geleden is, met als reden onder andere dat Emilie de leeftijd van 85 zou bereiken, een feest georganiseerd in Zuid-Afrika. Ook daar is een deel van de familie naar toe geweest om dit heuglijke feit te vieren. Echter, de wens om naar Neder­land te komen was bij alle kinderen van het gezin Wijtenburg aanwezig en men wilde graag contact hebben met neven en nichten, ooms en tantes van zowel de familie Wijten­burg als van de familie Lampe. Al geruime tijd voorafgaand aan 16-5-2006, werd de familie ingelicht over het aanstaande be­zoek en men kon zich hier dus goed op voorbereiden.

Op 16 mei, de familie was al enige dagen in Nederland en had al diverse familie­bezoe­ken afgelegd, vond ‘het weer­zien’ plaats in de Puitenburgh te Leur, nabij Nijmegen. Vanaf het begin af aan was het een hartelijke, warme bijeenkomst. Velen hadden elkaar bijna wel dertig jaar niet meer gezien en de oh’s en ah’s waren dan ook niet van de lucht. Van de neven en nichten van de Lampe-familie waren diegene die zich vrij konden maken aanwezig, ook de gehele ‘oudste generatie’ was aanwezig. Ook dat onderlinge weerzien was een gezellig en hartelijk gebeuren.

Gedurende de gehele dag wer­den veel nieuwtjes over en weer uitgewisseld. De Afri­kaanse tak had zelfs een lied voorbereid waarin aangegeven werd hoe het allemaal gegaan was aldaar. De familie had zich zelfs zo uitgebreid, dat Emilie (zelf moeder van 8 kinderen) op dit moment zelfs 35 klein­kinderen en bijna 20 achterkleinkinderen heeft om naar om te kijken.

Na het lied van de Afrikaanse familieleden, had de ‘oudste ge­ne­ratie’ ook nog een paar liederen op de plank liggen en met hun vijven lieten ze alle aanwezige neven en nichten een deel van het totale repertoire horen van wat zij in hun jongere jaren allemaal op muziek gezet hadden. En iedereen had er plezier in, er werd veel gelachen en veel herinneringen werden opge­haald.

Aan het eind van de dag werden ook de meer intiemere, serieu­zere gesprekken gevoerd.

Aan alles komt een keer een eind zo ook aan dit bezoek. Ieder­een zal met veel plezier terug kunnen kijken op een geslaagde ‘reünie’ van de Lampe’s met hun Zuid-Afrikanen. Wellicht dat er momenteel gedacht wordt aan het brengen van diverse tegen­bezoeken in Zuid-Afrika en er kan dus waar­schijnlijk gesproken worden over een ‘wordt vervolgd’.