2003-1

Inhoudsopgave Lampe Belicht 2003, nummer 1

Op 25 april jl. is plotseling overleden Josephus Hendericus Alexander Lampe VII.91, bij ons beter bekend als Jos.
Als je geld ontvangt van anderen mag je daar best verantwoording over afleggen.
Het bestuur heeft een vacature. Wie wil en durft?
Trots op wat we de afgelopen 12 en half jaar hebben gerealiseerd en welke ambities we nog hebben.
Back to their roots, op familie excursie naar Mettingen
Het vervolg op de omzwervingen van de Wandergesell.
Is de mis "voor Maria Augusta Lampe en al haar familieleden" gelezen?