Vervolg op het testament van Maria Augusta Lampe

Lampe Belicht, jaargang 2003, nummer 1

In de vorige Lampe Belicht heeft u een verslag kunnen lezen van het gesprek dat ons bestuurslid Leo Lampe had met Pastoor van Ulden van de Sint Martinuskerk te Sneek naar aanleiding van het testament van Maria Augusta Lampe V.38.

De pastoor stelde toen voor om jaarlijks op 13 juni (haar sterfdag) een mis te lezen ”voor Maria Augusta Lampe en al haar familieleden”. Leo zou dit voorstellen aan het bestuur en de pastoor zou hierover bericht ontvangen. Nou, het voorstel is in het bestuur besproken en aan pastoor Van Ulden is meegedeeld dat wij volledig accoord kunnen gaan met zijn voorstel!

Wij kunnen u meedelen dat dit jaar de mis gelezen is op 13 juni om 9.00 uur en wel in het Bonifatiushuis aan de Jachthavenstraat te Sneek.

Helaas is deze Lampe Belicht later verschenen dan gepland, anders hadden wij in groten getale bij deze mis aanwezig kunnen zijn, maar volgend jaar is er weer een kans om erbij te zijn als voor ons zielenheil wordt gebeden en dat weten we nu dan al ruim van te voren!