Financieel overzicht over het boekjaar 2002

Lampe Belicht, jaargang 2003, nummer 1

(in euro's) Inkomsten (begroting) Uitgaven (begroting) Inkomsten (realisatie) Uitgaven (realisatie)
Saldo     228,85  
         
Donaties 2.600,00   2.892,78 25,04
Lidmaatschappen/Abonnementen   31,00   19,46
Vergaderkosten   10,00   119,36
Administratiekosten   450,00   536,67
Lampe Belicht   825,00   861,25
Registratieboek   250,00   29,88
Archief   22,00    
Rente 2,00     12,34
Bankkosten   15,00    
Diversen (incl. aflossing lening)   1.315,58   1.270,58
Totaal 2.602,00 2.918,58   2.874,58
Exploitatieresultaat   -/- 316,58   238,12
         
Saldo liquide middelen ultimo 2002        
Kas -/- 4,57      
Rabobank 471,31      
Postbank 0,23      
Spaarrekening 0,00      
         
Totaal 466,97      

Alhoewel wij bij het opstellen van de begroting van een somberder scenario uitgingen hebben wij het jaar 2002 gelukkig toch met een positief exploitatieresultaat kunnen afsluiten. Een van de redenen is, dat veel mensen, die vergeten waren een donatie over te maken, positief gereageerd hebben op onze 2e oproep aan het eind van het afgelopen jaar.

Géén acceptgirokaarten …… wél een donatie overmaken!

Vorig jaar hebben wij u uitgelegd waarom wij u géén acceptgirokaart meer sturen voor het overmaken van uw donatie. In het kort: het is voor onze Stichting met in verhouding weinig donateurs gewoon té duur.

Het was kennelijk voor velen van u wel even wennen! Wij waren dan ook behoorlijk geschrokken toen wij tegen het eind van het jaar de balans opmaakten en ontdekten dat zo’n 35 % van onze donateurs niet gereageerd hadden. Gelukkig hebben, na de oproep in het najaarsnummer van Lampe Belicht, veel mensen die het vergeten waren alsnog gereageerd.

Ook dit jaar sturen wij u géén acceptgirokaart maar wij ontvangen natuurlijk wel weer heel graag uw donatie. Alleen met deze donaties kunnen wij ons werk voortzetten en een actieve, levensvatbare Stichting waarborgen.

Donatie

U kunt uw donatie overmaken op:
Bankrekeningnummer 3673.29.719 T.n.v. Stichting Genealogie Jacobus Lampe te Terherne
Wij rekenen weer op uw aller steun.

Wanneer ontvang ik wissel- en aanvullingspagina’s voor het Registratieboek?

 Tot nu toe was het zo dat iederéén die in het bezit is van een Registratieboek, automatisch aan het eind van elk jaar, een set wissel- en aanvullingspagina’s voor dit losbladige boek ontvangt. Door jaarlijks uw Registratieboek te updaten met nieuw bekend geworden gegevens gaat het met de tijd mee en blijft het boek zijn waarde behouden.

Iederéén betekende, dat ook de mensen die ná de aankoop van het boek nooit een donatie overmaakten, de wissel- en aanvullingspagina’s ontvingen. Helaas, met ingang van dit jaar 2003 moeten wij u zeggen dat dát niet meer kan. De druk- en verzendkosten van deze sets worden steeds hoger en wij vinden het niet in de haak dat de overige donateurs de kosten voor hun rekening moeten nemen voor diegenen die wel mutaties ontvangen maar daarvoor géén geld over hebben.

Dus, vanaf nu geldt dat boekbezitters die géén donatie overmaken, ook géén wissel- en aanvullingspagina’s meer ontvangen. Het klinkt misschien hard, maar het kan echt niet meer.

N.B.
De minimum donatie is € 10,00. Daarvoor kunnen net de druk- en verzendkosten worden betaald van de jaarlijkse set mutatiebladen voor het Registratieboek en Lampe Belicht. Ieder hoger bedrag is uiteraard zéér welkom ter dekking van de overige kosten.