Johann Lampe vestigt zich als koopman in Sneek (1784)

Lampe Belicht, jaargang 2002, nummer 1

We kunnen gerust stellen dat Johann Hermann Lampe III.11 er nooit spijt van heeft gehad dat hij naar Holland was vertrokken. Zijn droom op de postkoets is voor een groot deel uitgekomen. Trekkend van boerderij naar boerderij sleet hij zijn handel en ontdekte al gauw dat hij wel driemaal de prijs maakte voor het linnen dan dat er in Mettingen voor betaald werd. Hij had er een fijne neus voor om te ontdekken wanneer er nieuwe Mettingers arriveerden en heel vaak hadden die dan wel een stuk linnen bij zich. Johann probeerde het dan van hen te kopen, wat hem meestal wel lukte. Deze mannen hadden dan meteen handgeld en hoefden het dan niet verder uit te venten. Enkele malen is hij teruggeweest in Mettingen en deze reizen verliepen altijd zonder problemen. In die tijd kwam het namelijk nogal eens voor dat de reizigers op deze route beroofd werden, al het werk was dan voor niets geweest.

In 1784 vestigde hij zich in Sneek op het deftige Kleinzand als koopman, waarbij hij het manufacturenvak behoorlijk uitbreidde. De meeste kooplui uit Westfalen gingen zeker met kerstmis naar huis, zo ook Johann. Hij trok naar Mettingen in 1785 met het vaste voornemen zijn geliefde Anna als vrouw mee terug te nemen naar Sneek. Want er staat in het kerkboek geschreven dat:

Op de 17de januari 1786

Johann Hermann Heinrich Lampe, oud 26 jaar,

in het huwelijk treedt met

Anna Maria Lagemann, oud 20 jaar.

Trots voerde hij zijn bruid naar Sneek, waar hij zijn zaak verder ontwikkelde. Er moet in die tijd veel gereisd zijn, want al hun 9 kinderen zijn in Mettingen geboren. De geschiedenis heeft voor ons geen gegevens nagelaten hoe dit allemaal precies is gegaan, Misschien verbleef Anna toch het grootste gedeelte van het jaar in Mettingen en is pas op latere leeftijd definitief ook in Sneek gaan wonen.

Zeker is dat het voor hem een zwaar leven is geweest. De zaak en de 9 kinderen eisten op een gegeven moment hun tol. Anna overleed in Sneek op 24 maart 1825, 60 jaar oud, en Johann stierf in datzelfde jaar op 23 november in de leeftijd van 66 jaar.

Bij zijn overlijden werd Johann aangegeven als Harmen (een Friese naam). Wij kunnen het alleen maar vermoeden, maar misschien was het een koosnaam die zijn vrouw Anna hem had gegeven.

Deel 1 van deze geromantiseerde saga : Johann Lampe in Mettingen

Deel 2 van deze geromantiseerde saga : De eerste reis van Johann Lampe naar Friesland