1999-2

Inhoudsopgave Lampe Belicht 1999, nummer 2

Vorige
Geboren, gehuwd en overleden
In memoriam Ben Lampe
Onze familietak komt uit Mecklenburg! Waartoe een reisje naar Mettingen al niet kan leiden?
Ter gelegenheid van het 50 jarige huwelijk van Johannes Benedictus Lampe (IV.13) en Maria Amalia Stockmann op 10 januari 1887 is een oorkonde met gastenlijst gemaakt.
Een goed beeld hoe de wereld eruitzag vóór de 2 wereldoorlog in de jaren dertig. Een gedeelte uit het boek "Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik" van de schrijfster Cri Stellweg
Dit versje werd op school gemaakt door de kinderen (Maria en Anna ) van Vincenz Lampe en ter gelegenheid van zijn verjaardag voorgedragen op 28 juni 1921. Vincenz stierf aan de spaanse griep op 22 januari 1922.