Aan onzen lieve vader

Lampe Belicht, jaargang 1999, nummer 2

Herinneringen aan de 20e eeuw (naar aanleiding van onze oproep om een millenniumuitgave te maken).

Dit versje werd op school gemaakt door de kinderen Maria (VII.88) en Anna (VII.89) van Vincenz Lampe en ter gelegenheid van zijn verjaardag voorgedragen op 28 juni 1921. Vincenz stierf aan de spaanse griep op 22 januari 1922.
 

O zusje lang genoeg gewacht
'k kan mijn lust niet meer bedwingen
Kom, we gaan een liedje zingen,
Dat voor pa is uitgedacht

'k Stond te wachten evenzeer
'k wou zowaar reeds lang beginnen
maar daar schoot mij het woord te binnen
"houd je oudere zus in eer.

Aardig, aardig kleine guit
'k dank je voor je eerbetoon
'k wil er terstond voor lonen
spreek jij je eerste wenschje uit.

Nu dat doe ik met plezier,
Wacht daar valt me juist te binnen
'k kan geen betere wensch verzinnen
"Heb uw leven lang plezier

"Nimmer kwelle U ramp of druk;
leef nog vele vele jaren
Moge God u daarvoor bewaren,
In het allerzoetst geluk!

Ja zo heb ik het juist gemeend
Nu het laatste en beste woordje
Maar gij moet mij helpen hoorje?
Onze stemmetjes vereend.

Als U eenmaal scheiden gaat
Na een lang en vreugdevol leven,
Moge uw ziel ten hemel zweven
Waar haar eeuw'ge vreugd verzaadt