In memoriam Ben Lampe (VII.114)

Lampe Belicht, jaargang 1999, nummer 2

Het plotselinge en onverwacht overlijden van Ben heeft ons diep geschokt. Negenenzestig jaar! Hij was een zeer beminnelijk man, die voor zijn gevoel, in een andere werkkring gelukkiger zou zijn geweest.

Zoals gebruikelijk kreeg hij van zijn vader een gedegen opleiding voor de confectie. Er was geen sprake van een ander beroep: de zoon werd geacht, net zoals dat bij mij het geval was (Ernst Lampe VII.93), in de zaak te gaan! Zijn hobby's hebben echter bewezen dat zijn interesses elders lagen: het buitenleven en tui- nieren. Tuinieren was zijn lust en zijn leven. Ondanks dat heeft hij zijn taak in de firma plichtsgetrouw vervuld.

Hij laat een grote leegte achter, niet alleen bij Roosje, zijn echtgenote, maar ook in zijn gezin. In onze gedachten zal hij voortleven en we zullen altijd een plezierige herinnering aan hem houden.

Wij wensen zijn vrouw veel sterkte toe in deze voor haar zo moeilijke komende tijd.

Dat hij ruste in vrede.

 

Ernst Lampe.

Rouwadvertentie

IN MEMORIAM BEN LAMPE

Met leedwezen heeft Rabobank Nootdorp kennis genomen van het overlijden op 21 augustus 1999 van haar oud-bestuursvoorzitter de heer Benediktus Aloysius Lampe (Ben); geboren op 15 april 1931 te Rotterdam, overleden in zijn woonplaats Helvoirt.

Ben Lampe trad op 21 juli 1972 toe als lid van de Raad van Toezicht van de toenmalige Boerenleenbank van Nootdorp. Op 28 september 1983 nam hij zitting in het bestuur van de Boerenleenbank en werd er voorzitter van. In december van dat jaar werd hij voorzitter van het Bestuur van de Rabobank Nootdorp. Op 24 mei 1994 is hij afgetreden.

We hebben Ben Lampe leren kennen als een markante persoonlijkheid. Hij was in alles wat hem bezig hield een enthousiast, leergierig. gedreven en vooral wijs persoon. Zijn commerciële gedrevenheid en grote maatschappelijke betrokkenheid, onder andere het onderwijs in Nootdorp, waren algemeen bekend. Groot was zijn kennis van de natuur en zijn passie om één met die natuur te zijn.

Ben Lampe heeft grote verdiensten gehad bij het tot stand komen van de fusie tussen de toenmalige Nootdorpse Boerenleenbank en de Raiffeisenbank. Als bestuursvoorzitter heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de fusiebesprekingen, hij heeft de verschillende culturen van beide banken goed op elkaar afgestemd en op hetzelfde niveau gebracht.

Ben Lampe was de eerste niet-agrariër in een beheerscollege van Rabobank Nootdorp. We blijven hem herinneren als een man die zich tot het uiterste inzette voor de bank, de leden en de klanten. Een man die het uiterste deed om iedereen tevreden te stellen en daarbij uitging van ieders inzet. Onze gedachten gaan uiteraard uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wensen hen sterkte in deze voor hen moeilijke tijd.

Rabobank Nootdorp