Ruimte voor jongeren in Lampe Belicht

Lampe Belicht, jaargang 2002, nummer 1

“Lampe Belicht” is een familieblad voor en over zaken die het waard zijn vanuit de genealogie van de familie Lampe belicht te worden. Het is bekend dat de jongere generaties vaak een gerichte mening hebben.

Ik vraag me wel eens af of er behoefte bestaat aan meer informatie. De vele bezitters van het Registratieboek (de stamboom) zijn meestal de ouders van de jongelui die ik hier bedoel. Het is best mogelijk dat te zijner tijd iemand van jullie een dergelijk boek in zijn of haar bezit krijgt.

Het is vaker gebeurd dat ouders het boek hebben overgedragen aan een van de kinderen. In dit geval even duidelijkheid: degene die het boek gekocht heeft bepaalt op een gegeven moment zijn/haar boek beschikbaar te stellen aan zoon of dochter. In dit geval vragen wij u de secretaris van onze Stichting in kennis te stellen van de juiste naam, adres en woonplaats van de nieuwe eigenaar, dan worden de jaarlijkse wisselpagina's en aanvullingspagina's aan de nieuwe eigenaar voortaan toegezonden.

Zo, dat was dan even een stukje informatie.

Om op het eerste gedeelte van dit stukje terug te komen, er zijn jongelui die informatie uit onze genealogie voor werkstukken op school gebruikt hebben. Stuur ons dit werkstuk eens op of maak er een verhaaltje van zodat wij dit in een volgende Lampe Belicht kunnen opnemen. Helemaal tof is het als je er een foto van jezelf bij doet, dan kunnen wij die erbij plaatsen en hebben wij ook weer een foto voor ons archief.