Financieel overzicht 2004

Lampe Belicht, jaargang 2005, nummer 1

(in euro's) Inkomsten Uitgaven
     
Donaties 2.322,80  
     
Lidmaatschappen /Abonnementen   57,12
Vergaderkosten   10,00
Administratiekosten   186,84
Lampe Belicht   764,44
Registratieboek 225,00 1.440,37
Reünie   48,80
Rente(kosten) 7,41  
Bankkosten   51,09
Diversen 15,00 11,00
  -------------- ---------------
Totaal 2.570,21 2.569,66
     
Exploitatieresultaat   0,55

Toelichting

  1. Het totale bedrag aan donaties over 2004 is beduidend lager dan over 2003. In 2003 bedroeg het totale bedrag nog € 2.765,04. Een deel van deze verlaging wordt ver­oorzaakt door de vergrijzing van ons donateursbestand. Veel donateurs doen al mee vanaf de start en beginnen nu, om verschillende redenen, af te haken en helaas is er op dit moment te weinig instroom van jongere familieleden!
  2. Het laatste nummer van Lampe Belicht is, om het een wat meer eigentijdse uitstraling te geven, geheel in kleur uitgevoerd wat ca. € 200,00 duurder is dan geheel in zwart/wit.
  3. In 2004 hebben wij 2 x een set mutatiebladen voor het registratieboek verstuurd en ook is de papiervoorraad – bedrukt met ons logo – aangevuld.

Al deze factoren hebben er dit keer voor gezorgd dat 2004 een mager exploitatieresultaat geeft. Jammer! Het verzoek om de donatie 2005 te betalen, bereikt u in komend najaar.