Van het bestuur

Lampe Belicht, jaargang 2005, nummer 1

Op de allereerste plaats moeten wij u mededelen dat de reünie in Sneek op 12 juni 2005 niet doorgaat. Onze gastheren in Sneek, de daar woonachtige Lampe’s, zijn rond die datum aan het zeilen op de wereldzeeën. We zullen een beter moment gaan afspreken. U krijgt tijdig bericht. Wat in het vat zit, verzuurt niet.

Het uitstel van de reünie heeft ons wat lucht gegeven om onze energie te besteden aan het weer op krachten brengen van ons bestuur. Door het terugtreden van Mary, Petra en Libertine zijn we nog maar met zijn tweeën overgebleven. Inmiddels hebben we positieve reacties ontvangen van enkele familieleden. De oriënterende gesprekken duren nog voort. Ons streven is erop gericht het nieuwe bestuur zo samen te stellen dat alle vijf Lampe-takken een vertegenwoordiger/ster in het bestuur en de project­groepen hebben. Dat geeft draagvlak.

Projectleider automatisering

We kunnen nu al zeggen dat het Stephan Lampe IX.41 heeft toegezegd ons in de functie van projectleider automatisering te helpen bij al die zaken betreffende de nieuwe opzet van het databeheer, registratieboek, digitalisering archief en het toe­gankelijker maken van onze website. Ook hij moet nog helpende handjes hebben.

Continuïteit

Ondertussen blijven wij u vragen kandidaten voor te dragen voor zowel het bestuur als de projectgroepen. Wij zoeken vooral familieleden die hun talent, energie en tijd willen besteden aan genealogisch onderzoek. Wij weten uit ervaring dat dat soort werk kan uitgroeien tot een verslavende hobby. Het inmiddels al 20 jaar voortdurende speurwerk naar en registratie van “naam en toenaam” van nazaten van onze voorvader Jacobus mag niet worden stopgezet en de opge­bouwde gegevens­bestanden en het archief moeten blijven worden verzorgd. Het waarborgen van de continuïteit van onze Stichting geven wij als bestuur de eerste prioriteit.