Afscheid Mary Lampe VIII.70

Lampe Belicht, jaargang 2005, nummer 1

Mary Lampe

In de vorige Lampe Belicht heeft u gelezen dat ik per 1 januari 2005 uit het bestuur van onze Stichting zou teruggetreden. Het heeft mij geroerd dat ik nogal wat reacties heb ontvangen die er allemaal op neer komen dat u het jammer vindt dat ik er mee stop!

Toen ik in 1991 door het toenmalige bestuur gevraagd werd om de functie van penningmeester te vervullen en daar spontaan positief op reageerde, heb ik nooit kunnen vermoeden wat er in de jaren daarna – door diverse omstandigheden - nog voor werkzaamheden bij zou komen!

Naast het beheer over de centjes en het nauwkeurig bijhouden van het adresbestand van onze boekbezitters en overige donateurs, heb ik er uiteindelijk ook voor gezorgd dat het registratieboek up-to-date bleef plus de daarbij horende verzending van de jaarlijkse set mutatie­bladen en natuurlijk niet te vergeten, de productie van ons Familieblad Lampe Belicht. Daarom is het best wel moeilijk om nu definitief, als bestuurslid, afscheid van u te nemen. Het werk voor de Stichting vulde immers een groot deel van mijn vrijetijd! Ik heb er dan ook lang over nagedacht, maar heb, om zuiver persoonlijke redenen, toch moeten besluiten om na zoveel jaren te stoppen.

Ik besef dat het voor de overblijvende bestuursleden in het begin lastig zal zijn om de diverse taken weer te moeten herverdelen, maar ik weet zeker dat zij daarin zullen slagen.

Alle hulp is welkom!

Uiteraard kunnen zij altijd wat hulp gebruiken dus als u, op welke manier dan ook, uw medewerking aan het voortbestaan van een bloeiende Stichting wilt verlenen, laat hen dit dan even weten. Zoals altijd; alle hulp is welkom! Ik wil u allen bedanken voor het genoten vertrouwen.

Het ga u goed en wellicht nog eens tot ziens op een reünie.