Wissel- en aanvullingspagina's registratieboek

Lampe Belicht, jaargang 2004, nummer 2

Nadat u de laatste keer de set wissel- en aanvullingspagina’s van het registratieboek ontvangen had, zijn er bij het secre­tariaat nogal wat telefoontjes en e-mails binnen­geko­men met de opmerking dat op alle pagina’s het huwelijks­symbool vervangen was door het cijfer 7. Uiteraard werd dit niet zo gewaardeerd.

200402 oeps.jpgDus, onmiddellijk navraag gedaan bij de drukker om na te gaan hoe dit nu mogelijk was omdat op de ingeleverde CD-Rom wel degelijk het goede huwelijkssymbool was aangegeven. Wat bleek, de drukker gebruikt een ander programma als tekst­verwerker dan het programma Word van Microsoft dat wij gebruiken. Zijn systeem herkent ons huwelijkssymbool niet en plaats daarvoor het cijfer 7 en dit is vooraf niet opgemerkt – helaas!

Daarom krijgt u nu al die pagina’s gecorrigeerd toegestuurd, waarbij u zult merken dat u veel “te wisselen pagina’s” de vorige keer ook al ontvangen heeft.

Onze excuses voor het veroorzaakte ongemak!

Prettige feestdagen en een goed 2005 toegewenst,

Het bestuur