"Vroeger donker dan gisteren"

Lampe Belicht, jaargang 2004, nummer 2

Vroeger donker dan gisteren

De groei van een stamboom is even obscuur
als van alle bomen in de natuur.
Waar streeft het hele voorwerp naar,
ontspruit een tak niet hier maar daar?

In welke volgorde vallen de bladeren?
Wie zal ze begrijpen en wie hun schamele
dorre krullen verzamelen,
waartoe verbranden, waartoe verga(de)ren?

De storm stoeit met de levende en de dode
en ik leef nog in hun midden
omgeven door geritsel en geruis.

Waar is de god of zijn de goden
om voor mijn eigen kinderen te bidden,
binnensmonds, en binnenshuis?

 

Leo Vroman
Uit: herfstdagboek 2003