Vervolg op Eduard Lampe (1874 - 1950)

Lampe Belicht, jaargang 2002, nummer 1

In ons vorige nummer van Lampe Belicht deden wij een oproep of men wist waar de gemodelleerde kop van Eduard Lampe is gebleven?

Algauw daarna ontving ik een telefoontje van de heer Starkenburg, genealoog uit Leeuwarden. Hij was er na enig speurwerk achter gekomen dat het beeld van Eduard zich in het Fries Museum te Leeuwarden bevond. De heer Starkenburg raadde mij aan contact op te nemen met de heer Elzinga, conservator van het Fries Museum.

De heer Elzinga bevestigde dat het beeld sinds 1982 in het bezit is van het Fries Museum, geschonken door Jeltje Sinnema, de huishoudster van Eduard Lampe. Ook vertelde hij dat het beeld een paar keer geëxposeerd is geweest in het Museum, maar aangezien het inmiddels beschadigd is geraakt, stond het beeld al jaren in het depot.

Het blijkt een beeld van gips te zijn dat bronskleurig is geverfd. Door de beschadigingen komt het witte gips tevoorschijn. Vooral het specifiek hoedje, kenmerk van Eduard, is aan de rand ernstig beschadigd.

Na enkele telefoontjes was de directie van het Fries Museum genegen het beeld aan onze Stichting af te staan. Toen ik in december jongstleden in Leeuwarden logeerde, heb ik het loodzware beeld overhandigd gekregen. Ik heb er wel voor moeten tekenen dat het beeld niet door ons verkocht zou worden.

Hierbij wil ik de dank uitspreken aan de heer Starkenburg, want door zijn connecties en speurwerk zijn wij in het bezit gekomen van deze unieke kop van een Lampe.