Financieel verslag over 2000

Lampe Belicht, jaargang 2001, nummer 1

Exploitatie 2000

(in guldens) Inkomsten Uitgaven
     
Saldo ultimo 1999 4.762,23  
     
Donaties 5.124,00  
Lidm./Abonnementen   131,13
Administratiekosten   1.136,27
Lampe Belicht   1.985,39
Registratieboek 822,50 2.001,88
Archiefkosten   44,50
Rente 37,89  
Bankkosten   49,69
Diversen (w.o. computer/printer)   3.373,89
     
Totaal 10.746,62 8.722,73
     
Positief saldo  

2.023,88

 

Zoals u inmiddels gewend bent, ook dit keer weer in de eerste Lampe belicht van het nieuwe jaar een overzicht van ons financiële reilen en zeilen.


Het afgelopen jaar hebben we een aantal extra uitgaven gehad, zoals een computer en printer voor een totale waarde van ƒ 2.500,00; bedrukt papier voor de nieuwe inhoud van het Registratieboek ƒ 1.425,00; een Duitse vertaling van de inleiding bij het registratieboek voor onze Duitse familieleden à ƒ 500 en nieuwe omslagen voor Lampe Belicht ƒ 480,00.

Gelukkig konden wij dit doen omdat u ook het afgelopen jaar weer volop donaties hebt toegestuurd. Fantastisch, en namens het gehele bestuur, onze dank aan alle donateurs!

Wij hopen dat u allemaal ook dit jaar weer gebruik zult maken van de bijgesloten acceptgiro om ons uw vrijwillige bijdrage voor 2001 toe te sturen. Het kan nu nog voor de allerlaatste keer in guldens!

In 2001 moeten we onder meer de rekeningen betalen van het Registratieboek en van de nieuwe namenlijst, zodat u begrijpt dat iedere bijdrage welkom is.