Familienverein Julius Lampe (reacties)

(door Jos Lampe VII.91)
Lampe Belicht, jaargang 2001, nummer 1

Hieronder de reacties op onze vragen gesteld in het artikel over de Familienverein Julius Lampe in de vorige Lampe Belicht (December 2000).

Op de vraag of iemand meer over de historie van het afgebeelde wapen kan vertellen hebben wij de volgende reacties ontvangen:

Guido Lampe VII.96 gaf ons de volgende betekenis door die hij weer van zijn vader Franz (VI.68) had gehoord.

Het wapen zou op verzoek van ondermeer Pail Lampe VI.61 door Fritz Lampe VI.74 uit Dortmund – de consul – zijn ontworpen en bevat de volgende betekenissen:


A. Verwijst naar de (vee-)boerderij 'Der Sternhof'.

B. Hier zijn 5 knopen afgebeeld die staan voor de 5 broers: Robert VI.60, Paul VI.61, Max VI.63, Ludger VI.66 en Franz VI.68, zonden van Julius Lampe V.50.
In een iets andere in omloop zijnde versie van het wapen zijn deze knopen duidelijker te zien; zie de afbeelding hiernaast van de zegelring die ik van mijn vader erfde.

C. Het (ridder-)gevest geeft aan dat het geslacht geen adellijke afstamming kent, maar van boeren- of burgerafkomst is.

D. Hier staat de lakenrol die verwijst naar het uit mettingen meegebrachte laken dat in Friesland te koop werd aangeboden.

E. De linten verwijzen naar het modebedrijf dat zich uit de lakenindustrie heeft ontwikkeld.

 

Hans Lampe VII.97 schreef ons het volgende.

Van het afgebeelde Lampe wapen weet ik alleen dat het een ontwerp is gewwest wat heraldisch verantwoord was. De betekenis van het ontwerp zou dan zijn:

Twee hoornen des overvloeds,
daartussen de ster van de boerderij “Der Sternhof”,
de maliënkolder is van een lijfeigene, d.w.z. van een boer,
daaronder de koopmansrol.


200101 speurneus.pngHelaas hebben we nog géén antwoord gekregen op de vraag of iemand weet wat er ná 1939 met deze Familienverein is gebeurd. Het vermoeden is vrij aannemelijk dat de vereniging tijdens de tweede wereldoorlog is “uitgedoofd”.

Mocht er iemand zijn die dit kan bevestigen?

Zijn er familieleden in Duitsland die hierover meer informatie kunnen geven?

Kunnen er nog oude archiefstukken ergens opduiken?


Voor meer informatie over dit onderwerp leze men de afleveringen van Lampe Belicht december 2000 en Lampe Belicht december 2001.