Lampe Sneek jubileum 125 jaar

(door Carl Lampe VIII.73)
Lampe Belicht, jaargang 2000, nummer 1

Op 22 januari 2000 vierde de firma B.Henr. Lampe te Sneek haar 125 jarig bestaan. De vierde generatie - de 8ste generatie in onze genealogie - voert nu het bewind over dit bedrijf, dat het lange voortbestaan mede dankte omdat hier textiel voor industriële toepassingen wordt vervaardigd.

Familie, personeel, zakenrelaties, vrienden en kennissen werden uitgenodigd in de grote Jacobijnerkerk in Leeuwarden waar het gezelschap in een middeleeuwse omgeving kon genieten van een fantastisch optreden van het vocaal ensemble “Intermezzo”. De Cantorij van Sneek verzorgde koorzang en omlijstte daarmee de dochters Lampe van de 9de generatie met vrolijke noten tijdens hun modeshow gekleed in prachtige, gekleurde kleding, gemaakt van stoffen die normaal gebruikt worden voor technische doeleinden.

< foto's van de modeshow a.u.b. >

Hieronder de twee huidige directeuren van de firma de twee broers Maarten en Quintus Lampe met de portretten in de hand van Bernard Heinrich Lampe en zijn vrouw Anna Maria Schrakamp, de oprichters in 1875.

Maarten en Quintus herdachten in hun toespraak het verleden en gaven te kennen dat het huidige bedrijfspand aan de Julianastraat eind dit jaar wordt verlaten voor de nieuwbouw op het industrieterrein “De Hemmen”.

200001_125_jaar_03.png

Burgemeester Hartman van Sneek vertelde in een van de toespraken dat hij onder de indruk was gekomen van de geschiedenis van de Lampe's zoals beschreven in het boek “Vier generaties Lampe in de textiel”, die zich samen met andere bekende families, als arme lieden uit het Westfaalse Mettingen, in Sneek hadden gevestigd en zich van daaruit landelijke faam hebben verworven in de textielhandel. Volgens de burgemeester zouden die voorouders vandaag de dag als economische vluchtelingen worden bestempeld. Na deze geschiedkundige analyse had de burgemeester een verrassing in petto : De firma Lampe in Sneek mag zich bij koninklijk besluit Hofleverancier noemen.

Vervolgens werd de bijeenkomst in de Jacobijnerkerk afgesloten met een grote bigband die in de stijl van Glenn Miller een overweldigend concert ten gehore bracht.

< foto a.u.b. >

In een grote stoet wandelde het gehele gezelschap daarna naar het Stadhouderlijke Hof, met fakkels in de hand achter 4 Friese paarden aan, waarop dames zaten in lange blauwe gewaden in de zogenaamde amazonezit.

< foto a.u.b. >

In weer een prachtig middeleeuws onderkomen werd het feest voortgezet met jazzmuziek en een uitgebreid feestelijk buffet. Het feest ging tot in de late uurtjes door.

Nog even terug naar hoe het allemaal begon.

In 1834 werd op het Grootzand in Sneek de eerste Lampe winkel een feit. De jongste van de 3 oprichters van “Gebr. Lampe” was Hermann Heinrich Lampe IV.15. Zijn oudste zoon Bernard Heinrich V.58 werkte eerst samen met zijn broers en neven in de firma “Gebr. Lampe”, maar begon in 1875 voor zich zelf met een onderneming in de Nauwe Burgstraat, zie de twee foto's hieronder uit omstreeks 1900.

De linkerfoto kijkt vanuit de Wijde Burgstraat de Nauwe Burgstraat in. In de verte de lindebomen op het Schaapmarktplein. Rechts ziet u eerst het grote kledingmagazijn van de Gebroeders Bervoets en daarnaast het statige pand van Bernard Heinrich Lampe. Staat zijn oudste zoon op de stoep de klanten naar binnen te praten? De rechterfoto is genomen vanaf de andere kant de nauwe Burgstraat in. Rechtsvoor op het Schaapmarktplein ziet u het hotel "De Stad Münster" van de familie Stockmann.

Op de begane grond van het pand in de Nauwe Burgstraat verkocht hij linnen en wollen stoffen, manufacturen, op de bovenverdiepingen was het naaiatelier, maar er ontstond ook een fabriekje in allerlei wollen stoffen. Hij maakte daar onder andere vilten knielkussentjes voor de roomskatholieke kerken. Daarom wordt dit Lampe-bedrijf in de familie ook wel 'de viltfabriek' genoemd. Maar Bernard Heinrich maakte vooral grote naam met zijn kaasdoek, zeker toen de zuivelindustrie in Friesland opkwam en een grote bloei doormaakte. Er werden speciale machines ontwikkeld en al gauw werd het pand te klein. Een verhuizing naar de Julianastraat volgde, naar de oude confectiefabriek van Bervoets, onder de flanken van het RK St Antoniusziekenhuis. In dat pand in de Julianastraat hebben de generaties ná Bernard Heinrich het bedrijf geleid.

< foto's van de Julianastraat a.u.b. >

Hieronder een overzicht van de Lampe's die bij het bedrijf gewerkt hebben:
 
  • 1ste generatie; na het vroege overlijden van Bernard Heinrich Lampe V.58 in 1885 op de leeftijd van 40 jaar zette zijn vrouw Anna Maria Catharina Schrakamp een groot aantal jaren het bedrijf voort, haar beide zonen Frans en Leo waren op het moment van het overlijden van hun vader respectievelijk 10 en 3 jaar oud.
  • 2de generatie; de twee broers: Frans Hermann Lampe VI.85 en Leo Lambertus Lampe VI.89
  • 3de generatie, de twee broers Bernard Henri (Harrie) Lampe VII.122 en Herman Gerbrand (Gerrie) Lampe VII.123 en hun neef Johan Jozef Lampe VII.128
  • 4de generatie; de twee neven Johannes Antonius Maria (Jan) Lampe VIII.113 en Frans Hermann Johan Lampe VIII.121 en hun achterneven, de twee broers Martinus Nicolaas (Maarten) Lampe VIII.132 en Quintus Johannes Lampe VIII.137

Maarten en Quintus zijn nu de directeuren en hebben alle aandelen van de BV in bezit verkregen.

B.Henr. Lampe BV heeft momenteel 45 werknemers. Het is een heel specialistisch bedrijf. Geen enkele order is gelijk. “Wij maken niets standaard, alles wordt op maat vervaardigd”. Bij Lampe werken niet alleen administratieve- en productiemedewerkers, er zijn ook een aantal monteurs dagelijks op pad om de textielen aan te brengen in de machines van de klanten.

Het wolvilt en de kaasdoeken van overgrootvader Bernard Heinrich worden nog steeds gemaakt, maar na de tweede wereldoorlog is het assortiment enorm uitgebreid. De opkomst van de kunstvezels leidde tot de fabricage van hoogwaardige filtermaterialen voor natte en droge filtratie, het belangrijkste product van deze Sneker fabriek.

Ook het bestuur van onze Stichting werd met een uitnodiging verblijd, zodat wij ook van de uitbundige festiviteiten getuige konden zijn en er zeer van hebben kunnen genieten. Met enige trots hebben wij de toespraak van de burgemeester beluisterd; hij noemde in zijn toespraak onze uitgave: “Vier generaties Lampe in de textiel”.

Op zijn beurt benadrukte hij met trots dat de familie Lampe samen met al die andere Duitse families heel belangrijk zijn geweest voor de economische ontwikkeling van Sneek en van daaruit een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van de Nederlandse bedrijfstak van de dames- en herenconfectie.

Wij wensen de directie van B.Henr. Lampe BV nog veel generaties Lampe in de textiel toe, maar vooral veel netto winst.

Edit 2020:

Er bleek ook een kort Youtube filmpje te bestaan: