Een bezoek aan het archief

(door Jos Lampe VII.91)
Lampe Belicht, jaargang 2000, nummer 1

Ingrid Bernarda Lampe – ten Brink en Bernard Theodoor Josef (Ben) Lampe VII.129 kwamen op 9 maart 2000 naar Oosthuizen om het genealogische archief van onze Stichting te bekijken. Oom Ben, zoals Ingrid hem noemde, woont in Hooghalen (Drente) en pikte Ingrid op in haar woonplaats Wijnjewoude (Friesland) en daarna gezamenlijk de Afsluitdijk over naar de overkant, naar Oosthuizen in West-Friesland. Ze arriveerden op de afgesproken tijd.

Bij een kopje koffie eerst wat gezellig praten en dan alles even op een rijtje zetten. Zowel Ben als Leo Gerbrand Maria Lampe VIII.126, de man van Ingrid, stammen af van Bernard Heinrich Lampe V.58, de oudste zoon van Herman Heinrich Lampe IV.15, mede-oprichter van Gebr. Lampe in 1834 in Sneek. Die oudste zoon van Hermann Heinrich begon voor zichzelf, verliet Gebr. Lampe en startte in 1875 de firma B.Henr. Lampe, ook in Sneek.

Ben ging niet de textiel in, maar begon na de tweede wereldoorlog een eigen zaak in radio's, televisies en “witgoed” en zo voort in Assen, zie het volgende artikel in deze Lampe Belicht. Overigens het 125-jarig jubileum van de firma B.Henr. Lampe is in deze Lampe Belicht is het vorige artikel uitvoerig beschreven. 

De oudste mede-oprichter van Gebr. Lampe in 1834 was Bernard Gerhard (Berend) Lampe die was gehuwd met Maria Anna Antoinette (Antoinette) ten Brink. De vader van Ingrid had een stamboom in een lijst, maar alles was zó klein geschreven dat het moeilijk te lezen was. Na het overlijden van haar vader heeft zij de stamboom uit de lijst genomen en laten vergroten.

Inderdaad kon zij toen die Antoinette van Berend Lampe vinden en dit bevestigde haar dat zij afstamt van de vader van Antoinette ten Brink. Dat was nog eens een leuke ontdekking.

Terug naar Ben Lampe. Die verzamelt postzegels en op een gegeven moment, op zoek naar oude postzegels vond hij een oude briefkaart. Zo'n briefkaart heeft geen waarde voor een postzegelverzamelaar, maar hem viel op dat het een briefkaart was verstuurd door de de firma Gebr. Lampe in 1877. Die briefkaart overhandigde hij mij om te bewaren in het archief. Hieronder staat hij afgebeeld. Te lezen valt:

Sneek, 25 mei 1877

Hr!

Verzoeken morgen per Lemmer nachtboot:
6 ju zw calusiusstr6


In afwachting dat u dezelve voorradig hebt
in fijne kwali
teit, met achting

Gebr.Lampe

Ik herinner me dat over het gebruik van briefkaarten iets stond in het boek “Vier generaties Lampe in de textiel”. Ik nam afscheid van Ben en Ingrid en bedankte hun voor hun bijdrage aan het archief van onze Stichting en zocht die anekdote op. En ja hoor, op pagina 39 in dat boek vind ik de anekdote over de boosheid van de derde mede-oprichter van Gebr. Lampe Johannes Benedictus (Benedictus) Lampe IV.14 over het voor hem nieuwe fenomeen van briefkaarten. Ik druk die pagina met die ankedote hieronder nog een keer af.