Van het bestuur

Lampe Belicht, jaargang 2005, nummer 2

In de loop van het jaar 2005 zijn wij erin geslaagd het bestuur weer op krachten te krijgen. In deze “Lampe Belicht” stellen de nieuwe bestuursleden zich voor.

De eerste stappen hebben we gezet naar het toegankelijker maken van de gegevensbestanden via het internet. Voor onze stichting is het nu echt het digitale tijdperk aangebroken. Arno de Ruig (VIII.74) bedanken wij hier namens alle betrokkenen bij onze stichting voor het vele werk dat hij heeft verricht voor het beheer van de website tot nu toe.

In het jaar 2006 zullen wij ruimte gaan geven aan die Lampe’s die met hun bedrijven en/of bezigheden gebruik willen maken van de advertentieruimte die wij zullen bieden.

In 2006 zijn wij van plan een reünie in Sneek – waar onze ‘roots’-, liggen, te organiseren. Aanvankelijk leek de maand juni daarvoor het meest geschikt, maar ja, in verband met de WK-voetbalwedstrijden in die periode lijkt het verstandiger om uit te wijken naar het najaar van 2006. In de volgende “Lampe Belicht” zullen wij u hierover nader berichten.

Wij wensen u en de uwen een voorspoedig en vooral gezond 2006 toe.

 

Prettige feestdagen.

Het bestuur