Nieuwe bestuursleden

Lampe Belicht, jaargang 2005, nummer 2

Vorige
Volgende

Penningmeester

Op 5-11-2005 droeg Mary Lampe (VIII.70) na 13 jaar secretaris/penning­meester van onze stichting te zijn geweest haar functie van penningmeester over aan Victor Lampe (VIII.148). Op de foto hieronder is dat moment vastgelegd in het schitterende huis van Mary in Terherne. 

Overdracht penningmeesterschapVictor Joseph Nicolaas Lampe (VIII.148) geboren te Den Haag op 17-02-1959 heeft drie kinderen en is getrouwd met Hanske Plenge. Ze wonen in Zeist, waar Victor ook zijn eigen fiscaal advieskantoor heeft voor directeur-grootaandeelhouders en vrije beroepsbeoefenaars.

Onze registratie leert ons dat Victor niet de enige Victor is in zijn tak van de familie. Zijn vader, zijn grootvader en één van zijn drie kinderen heten ook Victor. Zijn vader Victor Gregor (VII.142) en zijn grootvader Victor (VI.104) waren mede­firmanten van “Lampe Spuistraat” te Den Haag, de rode tak.

Drijfveer

Op onze vraag: “Wat is je drijfveer om tot ons bestuur toe te treden?” antwoordde hij het volgende:

“Van jongs af aan heb ik regelmatig de vraag moeten beant­woor­den of ik een Lampe ben van ….... en dan kwam er een voornaam,  plaatsnaam of winkellocatie. Soms wist ik het antwoord, vaak ook niet. Door die vragen en door diverse publicaties over de geschiedenis van de familie Lampe en de verwevenheid daarvan met de Nederlandse textielbranche is er bij mij altijd belangstelling geweest voor de herkomst van mijn familie van vaders -en grootvaderskant.

Ik heb waardering voor degenen die de familiestamboom hebben opgezet en daarmee de stichting bestaansrecht hebben gegeven. In de afgelopen jaren zijn er tal van leuke activiteiten en initiatieven geweest. De grote reünie in Ouderkerk a/d Amstel herinner ik mij nog goed. Het toezenden van een persoonlijke stamboom aan pas­geborenen draagt bij aan het familiegevoel. En zo is het stapje naar penningmeester worden van de stichting heel klein.

Wat ik vooral wil bereiken is, dat het vele werk dat door de generatie vóór ons is gedaan bewaard blijft en toegankelijk is voor de huidige en toekomstige generaties.”

Secretaris

Op dezelfde dag in november 2005 verwelkomden wij de nieuwe secretaris van onze stichting. Die konden wij in zijn nieuwe functie benoemen op de terugweg van Friesland naar Amsterdam in Almere, nog net op zijn oude adres. Hij zat middenin de voorbereiding van zijn verhuizing naar zijn nieuwe adres in Almere. Ook hij stelt zich voor.

Nieuwe secretaris FransFranciscus Hermanus Gijsbertus (VIII.151) geboren te Den Haag op 13-04-1963 heeft één kind en is getrouwd met Thea Aartsen. Ze wonen in Almere-Buiten. Frans is werkzaam bij de KLM als ‘change-manager’. Ook Frans zijn vader: Franciscus Hermanus Lampe (VII.144) en zijn grootvader Victor Lampe (VI.104) waren medefirmanten van ”Lampe Spuistraat te ‘s Gravenhage.

Hé, die Victor kwamen we toch al eerder tegen in dit artikel? Dat klopt oplettende lezer. Onze nieuwe secretaris is een volle neef van onze nieuwe penningmeester. Hun vaders zijn dus broers. Ook Frans beantwoordde onze indringende vraag: “Waarom heb je je beschikbaar gesteld voor het toetreden tot ons bestuur?“ Hieronder citeren wij hem.

Bewaren

“Begin veertiger, inderdaad, die dus nu eigenlijk pas écht is geïnteresseerd in de eigen afkomst. Zoonlief van vier jaar met de naam Koen Franciscus (IX.140) gaat natuurlijk over een paar jaar toch ook vragen stellen waarvan ik vind dat het antwoord er gewoon vlot dient te zijn. Trots dus een Lampe te zijn.

Nu ben ik bij de KLM alweer zo'n 12 jaar betrokken bij allerlei veranderingen van organisatieprocessen en weet dus goed dat we in een dynamische wereld leven. Als secretaris stel ik me dan ook ten doel in de stichting allereerst te bewaren waarop zij gebouwd is: ons gemeenschappelijk verleden, onze ‘roots’. Maar alleen terugkijken kan ik niet. De werkelijke waarde van ons verleden komt pas echt tot zijn recht als het ons nu en in de toekomst ook zal binden. Dat maakt “een Lampe zijn” toch pas echt waardevol ? Daarom zal ik ook mijn best doen om daar inhoud aan te geven.

Welke ondernemende Lampe’s kennen we nu nog ? Zullen we die eens als ondernemers met elkaar in gesprek zien te krijgen ? Welke Lampe “boert” er nog, al is het maar in de moestuin. En wat eten we daar dan uit, op Duits recept misschien? Dat soort ideeën.

Het is even op gang komen in een rol die ik nog een beetje ontdekken moet, maar ach, hoeveel Lampe’s gingen mij niet voor…en die pasten zich ook altijd aan de nieuwe omstandigheden aan…!”