Reünie in Sneek?

Lampe Belicht, jaargang 2004, nummer 2

Vorige
Volgende

De tweede reis naar Mettingen in het afgelopen najaar is niet door­gegaan omdat te weinig personen zich voor die gelegen­heid hadden opgegeven.  De idee is om op zondag 12 juni 2005 een reünie te houden in Sneek.

Gedacht wordt aan een facultatief programma be­staande uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: de hoogmis in de RK-kerk, een rond­leiding door Sneek, een bezoek aan een Tüötten expositie, een boottocht door de grachten of naar het Sneker­meer, een bezoek aan het bedrijf Lampe Technical Textiles BV, het RK-kerkhof, en uiteraard een apéritief en diner tot besluit.

Een aparte brief over deze reünie zal in het voorjaar worden verstuurd. Dus reserveer alvast 12 juni 2005.