Financieel verslag over 2001

Lampe Belicht, jaargang 2002, nummer 1

Volgende
(in euro's ? ? ? ? ) Inkomsten (begroting) Uitgaven (begroting) Inkomsten (realisatie) Uitgaven (realisatie)
Donaties 2.496,00   2.629,83  
Lidm. / Abonnementen   64,00   31,20
Vergaderkosten   0,00   7,76
Administratiekosten   454,00   512,44
Lampe Belicht   749,00   997,13
Registratieboek   1.815,00   3.333,44
Archief   23,00   25,37
Rente 7,00   2,71  
Bankkosten   23,00   0,00
Diversen   227,00   18,13
Totaal 2.503,00 3.355,00 2.974,32 4.934,47
         
Exploitatieresultaat     -/- 852,00 -/- 1.960,15

Wanneer u bovenstaand exploitatie-overzicht vergelijkt met de begroting  dan ziet u dat wij circa € 1.108 meer exploitatieverlies hebben gemaakt dan begroot was. De reden hiervoor is de volgende.

Zoals u weet hebben we vorig jaar een nieuw Registratieboek uitgegeven. Dit kon omdat wij in de daar voorafgaande jaren een kleine reserve hadden opgebouwd van waaruit de extra kosten betaald konden worden. Toen het boek klaar was bleek dat er door de diverse aanpassingen nogal wat registratienummers veranderd waren.

Door deze veranderingen bleek ook de naamlijst die toen pas 2 jaar oud was totaal niet meer te functioneren. Een Registratieboek zonder deugdelijke naamlijst werkt niet goed, dus hebben we besloten om dan maar meteen een nieuwe naamlijst te maklen. We hebben daarvoor een lening moeten afsluiten van € 1.270.

Gelukkig hebben onze donateurs ons in 2001 niet in de steek gelaten en wij hopen nu dat u ook in 2002 weer allemaal uw jaarlijkse bijdrage wilt overmaken zodat het ontstane tekort kan worden weggewerkt.