Resultaat zoekplaatje Gertha Voss

Lampe Belicht, jaargang 2001, nummer 2

Resultaat zoekplaatje naar Gertha Voss

Direct na het verschijnen van de vorige Lampe Belicht, kregen we van Mevrouw Ellen H.M. Keet – Voss uit Hattem het nieuwe adres van Gertha Voss toegestuurd. Het contact is inmiddels hersteld en zij was erg blij dat wij haar hebben weten op te sporen.

Curriculum Vitae van Gertha Voss VI.62.k10

Mede naar aanleiding van onze oproep naar het huidige adres van Gertha Voss, zijn wij in contact gekomen met haar zaakwaarnemer, de heer drs. G.A. Rood, die haar al jarenlang kent. Op ons verzoek heeft hij een beschrijving gegeven van het leven van Gertha Voss, met de mededeling dat wij die in Lampe Belicht mogen plaatsen, hetgeen wij hierbij met plezier doen.

Francisca M.H.G. Voss, roepnaam Gertha, werd op 8 juli 1919 geboren te Leeuwarden uit Angela Clara Lampe VI.62, gehuwd met Joseph Hubert Voss. Op jonge leeftijd besloot zij in te treden in de orde van de Eerwaarde Zusters 'Dochters der Wijsheid', ook wel genoemd de 'filles de la sagresse' of de 'wisdom sisters' te Rotterdam.

Zij had artistieke aanleg en volgde een opleiding tekenen, waarin zij ook les ging geven. Later deed zij ook een studie binnenhuis-architectuur.

Toch bleken haar capaciteiten met name te liggen op het vlak van organisatie en management – een erfelijk trekje?  Voor haar orde werd zij daarom in de 50-er jaren uitgezonden naar Malawi met de opdracht er een ziekenhuis te bouwen. Zij sprokkelde fondsen bij elkaar, koos architecten en organiseerde vergunningen. Het resultaat was een prachtig geoutilleerd ziekenhuis in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi.

Haar optreden op TV bij Willem Duijs tijdens een grote inzamelingsactie voor Afrika leidde tot een forse stroom giften. Toch ontstond er verschil van inzicht met haar superieuren in Nederland over het beleid rond de Afrikanisering. Daarop besloot zij naar Europa terug te keren en uit de orde te treden.

200101 NMB Amsterdam.jpgHet personeel van de toenmalige NMB (een bankinstelling) had in die tijd het initiatief genomen om in Afrika een ontwikkelingsproject te adopteren. Er werd gezocht naar een projectleider die ter plaatse – in Kenya –, de bouw kon realiseren. Gertha Voss bleek de ideale persoon en werd op 56-jarige leeftijd uitgezonden. “Geef mij maar een redelijk salaris, gezien mijn minimale pensioen, maar ik beloof dat ik meer giften zal inbrengen dan ik jullie zal kosten”  liet zij het bestuur van de NMB-stichting weten.

Zij hield woord. Jarenlang zette zij zich in om de bouw te begeleiden van een prachtig ziekenhuis dat in 1981 door de president van Keynia werd geopend. Zij zorgde voor de contacten met architecten en aannemers, met de regering, ministeries en hulporganisaties in Afrika, Duitsland en Nederland. Ze benoemde personeel, klom op de steigers en zorgde voor extra financiën voor huisvesting en vervoer, regelde en organiseerde ….... zij was een excellent manager, inspirator en vertrouwensfiguur voor velen.

Toen het ziekenhuis klaar was en er ook nog een reeks poliklinieken waren gebouwd, toen ook die exploitatie naar tevredenheid liep, keerde zij vermoeid terug naar Europa. Haar afscheid van Afrika was onvergetelijk. Feesten en speeches schenen eindeloos, de tranen van de staf, de patiënten en bevolking bij haar vertrek stroomden volop en met een Koninklijke onderscheiding, uitgereikt door Hare Majesteits Ambassadeur te Nairobi vloog zij terug naar Europa.

Haar gezondheid gedijt beter in het aangename Portugal waar zij sindsdien woont in verzorgingstehuis Monte Da Palhagueira, Gorjoes, St Barbara de Nexe, Faro 8000-710, Portugal. Zij is een begenadigd schilderes en geniet zolang haar gezondheid dat toelaat.

St Barbara de Nexe, Faro 8000-710, Portugal

Zij was en is een typische representant van het geslacht Lampe, waar ondernemingsgeest en integriteit worden gecombineerd met charme en talent op velerlei terrein.

Een vrouw om zeer trots op te zijn.

Arnhem, drs G.A. Rood