Maria Amalia Lampe, zuster Rosaria

Lampe Belicht, jaargang 2001, nummer 2

200101 Maria Amalia - Zuster Rosaria.pngMet de komende kerst 2001 in het vooruitzicht leek het ons een goed idee om u een brief waarvan het origineel in het archief zit, te laten lezen die verstuurd werd door Maria Amalia Lampe V.53 naar haar moeder ter gelegenheid van Kerstmis 1901, dus precies 100 jaar geleden.

Maria Amalia verbleef toen in een klooster in Buffalo (New York) USA, haar kloosternaam was zuster Rosaria.

Brief

Onderstaand treft u de eerste pagina aan van de originele brief, die geschreven is in de Duitse taal. De hele brief is belangeloos vertaald door Tine Bergsma uit Oosthuizen. De voetnoten zijn verzorgd door Jos Lampe VII.91; hij heeft proberen te achterhalen welke in de brief genoemde namen bij welke personen horen.

Helaas hebben we geen foto van Maria Amalia in haar habijt als zuster Rosaria, daarom hebben we hiernaast een jeugdfoto van haar bijgevoegd.  

Zuster Rosaria overleed in 1913 in Buffalo vlak vóór haar 38ste verjaardag.

De brief is gedateerd Kerstmis 1901. Alle hieronder vermelde leeftijden zijn gerelateerd aan 1901, dus de leeftijd die ze in 1901 hadden.

1. De brief is gericht aan haar moeder Maria Angela Lampe- Brenninkmeijer V.46, leeftijd 52 jaar.

2. De brieven zijn vermoedelijk door haar moeder geschreven ter gelegenheid van de verjaardag van Rosaria op 13.09.1901.

3. Kinderen van Maria Angela Lampe-Brenninkmeijer V.46:

VI.50-Amalia Maria, † 03.1874
VI.51-Theresia Maria, 29 jaar, kloosternaam zuster Ewalda
VI.52-Bertha Maria, 28 jaar
VI.53-Maria Amalia, 26 jaar, kloosternaam zuster Rosaria
VI.54-Maria Ida, 23 jaar
VI.55-Johanna Maria, 21 jaar, kloosternaam zuster Erika
VI.56-Silverius Georg, 19 jaar
VI.57-Vincenz Georg, 17 jaar

4. Tante Johanna = Angela Johanna Lampe V.55, 44 jaar

5. Franz = Franz Brenninkmeijer V.55.K.5, 11 jaar

6. Eugen = Eugen Brenninkmeijer V.55.K.8, 3 jaar 7. Johannes Johannes Brenninkmeijer V.55.K.6, 9 jaar

8. Maria = Maria Amalia Sophia Brenninkmeijer V.55 K.7, 7 jaar

9. Lucia is vermoedelijk een kloosterzuster uit de orde van Rosaria die moeder overste is geworden. Haar meisjes- (achter)naam is niet bekend.

10. Paula = Paula Maria Schulte V.48 K.11, 21 jaar, kloosternaam zuster Laurentia

11. Tante Emilie = Juliana Emilia Lampe V 48, † 09.03 1896

12. Olden (of Alte) Schloß = het huis waar haar grootouders Brenninkmeijer woonden

Buffalo, Kerstmis 1901

Hartelijke geluk- en zegenwensen voor het nieuwe jaar.

Innigst geliefde moeder',

Ontvang met deze hoogheilige Kerstdagen mijn innigste geluks- en zegenwensen voor deze genadevolle dag en evenzo voor de komende jaarwisseling. De zegeningen en genadeschatten van het nieuwgeboren kind uit Bethlehem moge je, lieve moeder, in de rijkste mate ten deel vallen.

Met kracht zal ik, in alle nederigheid, alles doen om deze voor jou af te smeken en je daardoor een klein teken van mijn liefde en dankbaarheid te geven voor alle mij zo rijkelijk bewezen weldaden. Ja, moge het lieve kind Jezus je alle offers vergelden welke jij, lieve moeder, voor ons kinderen al gebracht hebt en nu nog dagelijks brengt. Wij willen streven door nauwe plichtsvervulling je vreugde en eer te geven, dan weet ik dat dit je grootste vreugde is. Moge ook het komende nieuwe jaar een recht genade en zegenrijk jaar in alle opzichten voor je worden, dat wens ik je van ganser

harte en daarom zal ik dagelijks voor je bidden. Vervolgens zeg ik je, lieve moeder, hartelijk dank voor je beide brieven die ik tot mijn grote vreugde precies op tijd ontvangen heb. Mijn vreugde was des te groter om eruit te lezen dat het je best gaat. Hopelijk gaat het je nu ook nog recht goed en kan ik je met deze regels in de beste gezondheid begroeten. Zoals jij, lieve moeder, schrijft zullen mijn zusters en broers' met Kerstmis thuis zijn, hoe goed is dat en hoezeer zul je je verheugen, dat kan ik mij levendig voorstellen.

Steeds komt het in mijn gedachten hoe jullie nu zo gezellig bij elkaar zitten, misschien om de kerstboom heen, zoals in de zalige dagen van onze jeugd, in gedachte ben ik bij jullie. Ook tante Johanna's kinderen en de kleine Joseph zullen veel

plezier hebben want Sint Nicolaas en het Kerstkindje zal hen zeker niet vergeten hebben. Ik zou zo graag hun verwachtingsvolle gezichtjes zien als ze komen en hun bordjes neerzetten. Wie zijn er nog thuis? Misschien Franz, Johanna, Maria en Eugen, is dat niet zo? Komt Franz ook nog zo vaak op bezoek of heeft Eugen zijn plaats ingenomen? Als Franz mij schrijft wanneer hij zijn eerste Heilige

Communie gaat doen, zal ik hem een mooi plaatje sturen. Ook van Johannes' zou ik graag weer eens een briefje hebben, en de kleine Maria", kan die ook al schrijven? Heeft ze nu ook nog veel liever een zweepje dan een pop?

De heilige man heeft ons hier in het verre Amerika ook niet vergeten. Onder andere heeft hij mooie plaatjes en medailles voor de kinderen gebracht, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Met mij gaat het heel goed, ben gezond en heel gelukkig. Wij hebben enige dagen vakantie, na Nieuwjaar gaat het echter weer met nieuwe ijver naar school. Hier heerst een strenge winter met veel sneeuw, precies zoals men

het met Kerstmis wenst. Zoals jij, lieve moeder, waarschijnlijk al gehoord hebt is zuster Lucia begin november overste in een missieschool in Dacota geworden. Daar worden Indianen kinderen onderwezen, die spreken echter geen Engels. Het is en paar dagreizen hier vandaan. Voordat moeder Lucia daarheen ging is ze een paar dagen bij ons geweest. Ik was heel blij haar weer te zien en te spreken, dat kunt u zich voorstellen. Het ging haar heel goed en ze brengt veel groeten over.

Dus Paula wil in februari al intreden. Geef haar alsjeblieft mijn hartelijke gelukwensen. Moge de lieve God haar besluit zegenen en haar zeer gelukkig laten worden. Ik denk dat tante Emilie" met vreugde vanuit de hemel op haar zal neerzien en gelukkig zijn dat een tweede van haar kinderen zich aan de lieve God schenkt. Hopelijk zal hij nog zeer velen uit onze familie voor zich laten kiezen, want als velen zouden weten hoe gelukkig en tevreden men in het klooster leeft, zouden ze geen dag meer in de wereld blijven. Doch zo God het wil.

Voor nu, lieve moeder, moet ik ophouden met babbelen. Indien ik mijn geluk- en zegenwensen voor jou lieve moeder herhaal en die voor alle verwanten en bekenden bijsluit, in het bijzonder voor Olden Schloß en onze Anna, verblijf ik met veel groeten, je dankbare dochter,

Zuster M. Rosaria