Familie Silver Lampe en Ida Mentink

Lampe Belicht, jaargang 2000, nummer 2

Uit de vele reacties weten we dat velen van u het leuk vinden om zo af en toe in Lampe Belicht een familiefoto aan te treffen. Dit keer hebben we uit ons archief een foto gekozen van het gezin van Silverius Georg (Silver) Lampe VI.56, geboren in Mettingen en Aleida Johanna (Ida) Mentink, geboren in Valkenswaard.

De foto is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Silver en Ida op 26-7-1936 en zij zijn hieronder in beeld gebracht samen met hun 12 kinderen.

 

Eerst vertellen we wie, wie is:

 1. Anton Georg (Georg) Lampe VII.76 (1912 – 1976), wordt missionaris van Mill Hill
 2. Truce Henriëtte (Truce) Lampe VII.84 (1924 –        ), trouwt met Hans Peutz (landbouwkundige)
 3. Ewald Johannes (Ewald) Lampe VII.86 (1928 – 2006), wordt pater Jezuiet en luchtmacht-aalmoezenier
 4. Bernardus Hermanus Jacobus (Bernard) Lampe VII.79 (1916 – 1984), gaat werken bij C&A te Haarlem
 5. Moeder Ida (1889 – 1973)
 6. Gerard Wilhelmus (Willem) Lampe VII.77 (1913 – 1961), wordt pater Dominicaan
 7. Vader Silver (1882 – 1955), is firmant van Gebr. Lampe te Sneek, Arnhem en Nijmegen en is vanaf 1924 bedrijfsleider bij C&A in Arnhem en Nijmegen
 8. Wilhelmina Johanna Maria (Wilmien) Lampe VII.83 (1922 – 2000), trouwt met Henk Rother (octrooigemachtigde)
 9. Maria Johanna Lampe VII.87 (1931 – 2008), wordt pedicure
 10. Silver Georg (Silver) Lampe VII.81 (1918 – 2003), wordt inkoper bij C&A Nederland
 11. Maria Emilie (Emilie) Lampe VII.80 (1917 –        ), trouwt met Ber Wijtenburg (ondernemer in Johannesburg, Zuid-Afrika)
 12. Ida Maria (Ida) Lampe VII.82 (1921 – 2001), trouwt met Rudolph Koning (zeepfabrikant)
 13. Elisabeth Maria (Elly) de Wijs – Lampe VII.85 (1926 – 2008), trouwt met Theo de Wijs (inspecteur bejaardenzorg)
 14. Clemens Joseph Hugo (Hugo) Lampe VII.78 (1915 – 1964), wordt missionaris van Mill Hill

2000-02 Fam Lampe - Mentink b.png