De sloop van het Haags Modehuis - een gedicht

Lampe Belicht, jaargang 2000, nummer 1

bij de sloop van een pand in den haag
een 'in memoriam'

vaarwel haagsch modehuis!

mijn vader zette je trots neer
je was een prachtig pand

daar langs het haagsch spuiverkeer

je viel door slopershand


je lot werd wreed bepaald
door de gemeenteraad

projectontwerpers hielpen je om zeep

… of daar straks wel wat beters staat? …

zo gaat het dikwijls in het leven
van kwaad tot erger wordt gedonder mijn

vader hoeft het niet meer te beleven

hij ging als zakenman, maar niet ten onder

Dit gedicht is geschreven door Bernardina Alida Geertruida (Bernie) Lampe VII.104, dochter van Wilhelm Heinrich (Willem) Lampe VI.73, firmant van Gebr. Lampe Rotterdam naar aanleiding van de sloop van het Haags Modehuis gelegen op de hoek van het Spui te Den Haag.

Het mooie pand werd geopend in 1932 en afgebroken wegens “Stadsontwikkeling” in het najaar van 1995.

Op de foto hiernaast het pand op de hoek van het Spui in beeld tijdens de begrafenis van Prins Hendrik in 1934. Het pand is in rouw gehuld en er marcheert een militaire band langs.

Deze foto voor ons archief ontvingen wij van Beatrix Sybille Geertruida (Bea) Drontmann – Lampe VIII.90, waarvoor dank.